ARISÜTÜ

Arısütü 6-12 günlük genç işçi arıların başlarındaki salgı bezlerinden salgılanan, besin değeri oldukça yüksek, beyaz renkli, peltemsi, hafif acımtırak, asit yapıda bir arı ürünüdür. Arısütünün oluşması için 6-12 günlük genç işçi arıların bol nektar ve polenle beslenmeleri şarttır. Arısütünün önemi, ana arının ömrü boyunca arısütü ile beslenmesinden ve ona bağlı olarak da her gün kendi ağırlığı kadar yumurta atmasından kaynaklanmaktadır. Ana arıda gösterdiği etkiden yola çıkarak insanların aynı etkiyi yakalamak için arısütüne yönelmeleri arısütü ticaretinin temelini oluşturmaktadır(1).

Arısütü üretimi, bal arısı kolonisinin kendilerine ana arı yetiştirme isteği üzerine kuruludur. Bu amaçla geliştirilmiş pek çok ticari yöntem bulunmaktadır. Yöntemlerin temel mantığı ana arısız ve bakıcı kadrosu yüksek kolonide, bir günlük yaştaki larvaların üç gün süreyle ana arı olacakmış gibi beslenmesi ve üç gün sonunda larvalar alınarak arısütünün hasat edilmesi üzerine kuruludur(2).

1. Fuhai, L., Fuxiu, L., Shengming, H., Shibi, C., 1993. Study on the Relationship Between Royal Jelly Yield and Supplementary Feeding. China Pop. Sci. Press. 131-144.
2. Akçiçek, E., Yücel, B., 2015. Arı Ürünleri ve Sağlık (Apiterapi). SİDAS. İzmir.