BAL ARISI HASTALIKLARI VE ZARARLILARI

Arı hastalıkları temel olarak ergin arı (Nosema, Amoeba, Septisemi, Kronik Arı Felci vs) ve yavru hastalıkları (Amerikan Yavru Çürüklüğü, Avrupa Yavru Çürüklüğü, Kireç Hastalığı vs) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Arıda parazit olarak yaşayan Varroa, arı biti, trake akarı gibi zararlılar bulunmaktadır. Ayrıca eşek arısı, arı kuşu, kirpi, ayı, örümcek gibi hayvanlar da bal arılarına zarar vermektedirler(1).

Bal arısı kolonilerinden üst düzeyde verim elde edebilmek için tüm hastalıklar ve zararlılar ile etkin mücadele yapılmalıdır. Aksi halde koloni verimsizliğinden ve verim düşüklüğünden koloninin tamamen sönmesine kadar bir süreç kaçınılmazdır. Bu nedenle ekonomik arıcılık yapılması ve kayıpların en aza indirilmesi amacıyla bal arısı kolonilerinde sağlık koruma ve gerekirse tedavi işlemlerinin tam ve zamanında yapılması gerekmektedir(2).

1. Doğanay, A., Aydın, L., 2017. Bal Arısı Yetiştiriciliği, Ürünleri, Hastalıkları. Dora Yayınevi.
2. Öder, E., 2015. Bal Arısı Hastalıkları (Teşhis, Tedavi ve Laboratuvar Yöntemleri). 250 s. İzmir.