Hakkımızda

Yaşamın sürdürülebilirliği için arıların var olması gerekir. Onlar küçücük olmalarına rağmen gezegenimiz için büyük roller üstlenirler. Faydalarının sadece baldan ibaret olduğunu sandığımızda yanılırız. Bilmeliyiz ki, gıdalarımızın en az üçte biri, arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde edilir. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların %80’i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalır. Ekosistemin çeşitliliği ve hayatın devamlılığı arıların varlığına bağlıdır. Arıları korumak ve onların varlığının sürekliliğini sağlamak için;

  • Arıların sevdiği bitkileri yetiştirip doğadaki çeşitliliği artırmalıyız.
  • Arıları yok eden tarım kimyasallarının yasaklanmasını sağlamalıyız.
  • İklim değişikliğine olan olumsuz etkimizi azaltmalıyız.
  • Sürdürülebilir ve sağlıklı arıcılık yapabilmek için bal arılarına doğal ve temiz su kaynağı sağlamalıyız.

Etrafınıza bakın. Arıları görüyorsanız sizin için yaşam var demektir. Arıların farkına varalım ve onları yaşatmak için çabalayalım.

Unutmayalım!

Arılar Varsa Yarınlar Var.