İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Dünyanın her geçen gün ısınması ve iklim hareketlerinin dengesiz bir şekilde gerçekleşmesi canlı yaşamını da olumsuz etkilemektedir. İklimsel değişimlerin flora üzerine olumsuz etkilerinin olması, çiçeklerden beslenen bal arılarını da doğrudan etkilemektedir. Zira iklimsel koşullar bitkilerin çiçeklenmeye başlama ve bitiş tarihleri ile çiçeklenme süresinde önemli düzeyde değişikliklere sebep olmaktadır. Bu durumda milyonlarca yıldır bal arısı ile bitkilerin çiçeklenme zamanı ve süresi arasındaki senkronizasyon bozulmakta, bal arıları yetersiz beslenmeye maruz kalmaktadır. Havaların yağışlı ve kurak gitmesi durumunda bitkilerin nektar ve polen verimi de olumsuz şekilde etkilenmektedir. Ayrıca sanayi faaliyetleri sonucunda ortama salınan ve çevreye zararlı olan kimyasallar da bu süreçte olumsuz etkide bulunmakta, hatta diğer faktörlerle birlikte etki ederek daha ağır sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Sonuçta bal arısı kolonilerinde yoğun bir şekilde popülasyon kaybı yaşanmaktadır. Ayrıca var olan dengenin bozulması, bal arısı için zararlı olabilecek parazitlerin de çoğalmasına neden olarak koloni verimliliğini olumsuz etkilemekte, verim düşüklüğüne neden olmaktadır(1).

1. Muz, M. N., 2008. Bal Arılarında Ani Koloni Sönmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): 271 – 275.