NEKTAR VE POLEN VERİMİ YÜKSEK BİTKİLER

Bal arıları nektar ve polen ile kolonisinin sürekliliğini sağlamaktadır. Ancak bitkiler arasında nektar ve polen verimi ve kalitesi bakımından önemli düzeyde fark bulunmaktadır. Bu nedenle bal arıları polen ve nektar toplama esnasında bitkiler arasında tercihte bulunmaktadır. Nektardaki şeker ve polendeki protein düzeyinin yüksek olması tercihi etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bu verilerden yola çıkılarak bal arılarının en çok tercih ettiği bitkiler de saptanmıştır. Bunların içerisinde kolza, arıotu, ayçiçeği, ballıbaba, akasya, kestane, yonca, kekik, geven, adaçayı, üçgül, korunga, papatyagiller, gülgiller gibi bitkiler ön sırada yer almaktadır(1).

Her yörede bal arısının tercihte bulunduğu bitkiler söz konusu olup ekotip bazında da bitki tercihleri olabilmektedir. Ancak bu durum koloni gereksinimi olduğunda ve çevrede farklı bitkiler bulunduğunda tarlacılık yapmasına engel oluşturmamaktadır. Zira bir kolonide bulunan tüm arılar aynı bitkiye gitme eğiliminde değildirler. Farklı kaynaklardan edindikleri besinlerle dengeli ve yeterli beslenme amacıyla farklı kaynaklara yönelmektedirler. Bu amaçla yüksek düzeyde tercih ettikleri nektarlı ve polenli bitkiler yanında daha düşük özellikli olanlardan da yararlanabilmektedirler(2).

1. Crane, E., Walker, P., Day, R. 1984. Directory of Important World Honey Sources. International Bee Research Assoc. London. 1-384.
2. Kumova, U., Korkmaz, A., 1998. Polinasyonda Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Yeri ve Önemi. Tarım ve Köy. 12: 53-56.