YANLIŞ ARICILIK UYGULAMALARI

Küreselleşmeye bağlı olarak çevresel kirliliğin artmış olması bal arısı kolonilerinde verimliliği önemli düzeyde olumsuz olarak etkilemektedir. Varroa parazitinin son yüzyılda hızla yaygınlaşması virüs, mantar ve bakteri kaynaklı hastalıkların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ayrıca arının doğasına uygun olmayan besleme materyalleri ile kontrolsüz bir şekilde pestisit (tarımsal mücadele kimyasalları) vb ürünlerin kullanılması da arı sağlığını ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Koloni kayıplarının temelinde tüm bu uygulamaların etkisi bulunmaktadır(1).

Arıların doğadan topladığı nektarın içerisinde bitkiye ait olan ve arının beslenme fizyolojisine önemli katkıda bulunan besin maddeleri ile polenlerin bulunmasının, arı sağlığı ve yaşam süresi üzerine önemli etkileri bulunmaktadır. Salt şeker ile yapılan besleme sonucunda arıların yaşam kalitesi ve süresi olumsuz etkilenmektedir(2).

Bu amaçla üreticilerin güvenli arı ürünlerini nasıl üretecekleri konusunda önlemleri bilmeleri ve yerine getirmeleri gerekmektedir. Arı ürünlerinin üretiminden başlayarak dolum ve paketleme firmalarına ulaştığı son noktaya kadar, içerebileceği fiziksel, mikrobiyolojik, kimyasal tehlikeler ile bu ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin ne şekilde önlenip kontrol altına alınabileceği konusunda çalışmalar yürütülmektedir(3).

Sanayi Devrimi sonrası çevre kirliliği dünyamızın gündemindeki yerini almıştır. Son yıllarda yaşanan küreselleşme ise bu sürece olumsuz katkıda bulunmuştur. Bal arısı kolonileri de çevresel koşullardan etkilenen en önemli canlılar olduğu için bu değişimlerden olumsuz şekilde etkilenmektedir. Egzoz gazları, endüstriyel atıklar, hava kirliliği, su kirliliği ve tarımsal mücadele uygulamaları gibi pek çok kirletici doğrudan bitkileri etkilemekte, nektar ve polen tarlacılığı ile kovan içerisine kadar taşınmaktadır. Hatta manyetik alanların da bal arısı kolonilerine iletişim ve yön bulma konularında olumsuz yönde etkili olduğu, son yıllarda yaşanan bir takım koloni terk etmelerinde veya ölümlerinde payı olduğu ileri sürülmektedir. Sonuçta arıların doğal ortamı çevre kirliliğinden etkilenmekte, bu durum da arı ve arı ürünleri sağlığı konusunda endişeye yol açmaktadır(4, 5).

1. Korkmaz, A., 2017. Anlaşılabilir Arıcılık. Ceylan Ofset. Samsun.
2. Mirjanic, G., Gajger, I. T., Mladenovic, M., Kozaric, Z., 2013. Impact Of Different Feed On Intestine Health Of Honey Bees. Apimondia Congress Book.
3. Doğaroğlu, M., Sunay, A. E., Samancı, T., 2014. Arı Ürünleri Üreticileri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi. Türkmenler Matbaacılık. İstanbul.
4. Holt, J. M., 2014. The Effects of Environmental Factors on Honey Bee Morbidity. University of Illinois. Urbana. Illinois.
5. Devillers J., Pham-Delègue M., 2002. Honey Bees: Estimating the Environmental Impact of Chemicals. Taylor and Francis. London, UK.